Ad Maris

Geboren in 1953

Gehuwd

Ondernemer, Trouwambtenaar, HBO Studentbegeleider,

Koken, lezen, modelspoor

In de politiek begonnen als RPF raadslid in gemeente Mariekerke in maart 1990 in combinatiefractie met SGP. In 1997 ging Mariekerke op in nieuwe gemeente Veere.

Vanaf 1997 tot 2000 als raadslid in éénmansfractie namens RPF en GPV gefungeerd in de raad van de gemeente Veere.

Na aanpassing van de partijnaam tussen 2000 en 2006 als éénmansfractie namens ChristenUnie zitting in de raad en het presidium van de gemeente Veere.

Vanaf 2006 tot heden als ChristenUnie raadslid samengegaan in een combinatiefractie met SGP.

Aan het einde van de huidige raadsperiode is dat (dus) 32 jaar.

In 2014 en 2018 als medeonderhandelaar opgetreden bij de coalitievorming.

Na installatie van het huidige college (gevolg van verkiezingen 2018): Fractievoorzitter.

In commissie Ruimtelijke Ordening, Werkgeverscommissie en Auditcommisie als lid en/of voorzitter actief.

Nestor en vice-voorzitter van de gemeenteraad

Namens de fractie contactpersoon voor de kernen Grijpskerke en Veere

Mijn hart ligt bij de leefomstandigheden van mensen. Daaraan in positieve iets doen is mijn streven. Het beleid maken voor zorg voor mensen die dat nodig hebben in de volle breedte verbeteren.

Verdiepen in nieuwe projecten vind ik ook erg interessant. Kijken naar mogelijkheden in een gebied, luisteren naar de mensen die iets op touw willen zetten en er dan in de raad voor gáán om deze dingen zou goed mogelijk te bereiken. In overleg met alle betrokken partijen.

Ik word weleens het "taalgeweten" van de raad genoemd. Voorstellen dienen compleet, correct, uitgebreid en helder onder woorden te zijn gebracht. Zodat iedereen die ze leest (ook mensen die er niet zo in thuis zijn) direct snapt waar het over gaat.

Democratie is meedoen. Deze raad heeft een open karakter met gedreven mensen erin. Het is goed om in zo'n sfeer te kunnen en te mogen functioneren.