Besturen

SGP Bestuur

Jan Kees Lievense Voorzitter
Bram Wisse Secretaris
Pieter de Visser Penningmeester sgpveere@outlook.com
Piet Meijers Lid
Jan de Visser Lid
Marcel Harthoorn Lid

ChristenUnie Bestuur

J.J. Wattel Voorzitter