Raadvergadering 16 april 2020

veeremaandag 20 april 2020 18:59

De raadsvergadering van 16 april 2020 vindt plaats onder bijzondere omstandigheden. Covid-19 heeft niet alleen een grote impact op de burgers en bedrijven, maar ook op de vormgeving van de raadsvergaderingen. Deze vindt, zoals zovele vergaderingen, digitaal plaats. Het blijft een rare gewaarwording. Hierin zien we ook dat we afhankelijk zijn van onze Schepper.

Verschillende onderwerpen worden deze avond behandeld. Het gaat onder andere over de wijziging van de plaatselijke verordening in relatie tot de sluiting van de trailerhellingen in Zoutelande en Westkapelle. Wij hebben met meerdere partijen een amendement ingediend om de trailerhelling van Zoutelande in het badseizoen af te sluiten en de trailerhelling in Westkapelle open te laten. Dit geeft eenduidigheid en komt de veiligheid ten goede. Bloktijden voor de trailerhelling in Westkapelle of Zoutelande zien wij niet als een oplossing, omdat (vissers)boten ook bij slecht weer uit het water moeten kunnen. Dit ter vergroting van de veiligheid.

Een ander onderwerp wat behandeld wordt gaat over het voorkeursrecht van de percelen ten westen van camping "Ons Buiten". Als SGP-Christenunie willen wij graag dat de gemeente het voorkeursrecht op de betreffende percelen vooralsnog behoudt. Zowel de sportvelden als de bijbehorende accommodaties verkeren in een slechte staat. Wij zijn er voorstander van om eerst te kijken naar de mogelijkheden om het sportpark met de bijbehorende accommodaties te behouden op de huidige locatie. Op dit moment zijn de financiële consequenties nog niet helder van de verbetering van het huidige sportpark. Daarom stellen wij voor om hier eerst beter onderzoek naar te doen en vervolgens pas te besluiten om het voorkeursrecht er al dan niet van af te halen. Tevens zijn wij er voorstander van om te kijken naar de mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe woningen in Oostkapelle, die bestemd zijn voor zowel jongeren als senioren. Het voorkeursrecht van de betreffende percelen zal in mei verder behandeld worden. Wij hopen dat het college op dat moment verder onderzoek hiernaar heeft verricht.

De PVDA-Groenlinks fractie stelt voor middels een motie om vanwege het COVID-19 tijdelijk 500 alleenstaande kinderen vanuit de Griekse vluchtelingenkampen een gastvrij onderkomen te bieden in Nederland. Vanuit diverse Nederlandse gemeenten zal op korte termijn een brief worden verstuurd aan het kabinet met de vraag om dit plan uit te voeren. Als SGP-Christenunie stemmen wij voor deze motie. Wij hechten er waarde aan om ook in Veere een aantal van deze kinderen op te vangen en om zo aan onze naaste te denken.

« Terug