Reactie zienswijzenrapport Verordening Winkeltijden

zaterdag 12 januari 2019 13:00

De SGP-ChristenUnie fractie van de Gemeente Veere heeft kennis genomen van het zienswijzenrapport Verordening Winkeltijden gemeente Veere 2019. Met name de brieven van de kerkenraden vatten kernachtig samen waar ook de SGP voor staat: volledige zondagsrust. Een volledige winkelsluiting op zondag past in deze doelstelling. Hier staat de SGP Veere ook volledig achter. Echter, de politieke realiteit is anders en complex. In de gemeente Veere is er namelijk al sprake van de mogelijkheid tot volledige winkelopenstelling op zondag in 4 van de 13 kernen en beperkte zondagsopenstelling (12 zondagen per jaar) in 5 kernen. Daarnaast is er een politieke meerderheid in de gemeenteraad voor volledige openstelling op zondag (11 van de 19 zetels). Deze omstandigheden zorgen er voor dat het niet reëel is om te verwachten dat we onze doelstelling met betrekking tot zondagsopenstelling kunnen behalen. Deze situatie stelt ons daarom voor een ethisch dilemma: een principiële tegenstem laten horen met tot gevolg dat er zeer waarschijnlijk een volledige openstelling op zondag in de hele gemeente Veere komt, of instemmen met een compromis om zoveel mogelijk kernen te vrijwaren van zondagsopenstelling. Voor onze fractie is geen van beide opties wenselijk.

Een ruime meerderheid binnen de SGP-ChristenUnie fractie van de Gemeente Veere heeft gekozen om in te stemmen met een compromis. In het huidige voorstel wordt de mogelijkheid tot volledige winkelopenstelling op zondag uitgebreid met 3 kernen. Dit zijn alle 3 kernen waar al een beperkte zondagsopenstelling van 12 zondagen per jaar mogelijk was. Hierdoor blijven er 6 van de 13 kernen nog gevrijwaard van volledige zondagsopenstelling. Wij zien de ingebrachte zienswijzen als steun voor deze keus. Een fors deel van onze achterban roept immers op tot volledige sluiting van winkels op zondag. Met het compromis zorgen we dat de wens van onze achterban nog voor een deel in de praktijk wordt gebracht. Er blijven immers in 6 kernen op zondag de winkels gesloten. De SGP- ChristenUnie fractie heeft gekozen om te strijden voor zoveel mogelijk winkelsluiting op zondag en staat nog steeds achter deze keus.

« Terug