Tweede raadsvergadering van 2019

veerezaterdag 02 maart 2019 11:30

We nemen u mee in een aantal agendapunten van deze vergadering.

Raadsleden
Er wordt eerst afscheid genomen van Willem den Herder. Hij heeft vijf jaar in de gemeenteraad gezeten, de burgemeester dankt hem hartelijk voor zijn inzet. Mede-fractielid Pieter Wisse spreekt ook lovende woorden. De heer Sanderse komt in de plaats van den Herder. Hij wordt door de burgemeester beëdigd.

Westrand Domburg
Een groot gedeelte van de raad vindt het een goed voorstel. Wel vinden de fracties het van belang dat ze worden meegenomen in het proces. Er komen geen twee hotels. De fase waarin dit proces zich bevindt is een open fase, waarbij de inbreng van de fracties erg belangrijk is. Het gebied wordt aangegeven door een strakke lijn. Het is een groot gebied, wat niet helemaal ingevuld hoeft te worden.

Zeeuwse kustvisie
We houden ons mooie strand graag zoals het is: rustig, natuurlijk en stil. Wel willen we de mogelijkheden openhouden voor een bijzonder concept.

Kunstwerk Gapinge
Over smaak valt niet te twisten. Er moet een kunstwerk komen, wat past bij het dorp. De beleidsstukken over kunst in de gemeente Veere zijn niet up-to-date, de wethouder gaat hiernaar kijken.

« Terug