Derde raadsvergadering van 2019

veerevrijdag 12 april 2019 18:55

De gemeente Veere staat deze avond in de schijnwerpers, want tijdens de raadsvergadering is er een filmploeg van de Publieke Omroep aanwezig om opnames te maken.

Benoeming nieuwe raadgriffier
Tijdens de vergadering wordt mevrouw J. Fröling per 1 mei 2019 benoemd tot raadsgriffier van de gemeente Veere. Mevrouw Fröling volgt de heer R. Waverijn op die op 1 januari 2019 met pensioen is gegaan.

Maatschappelijk vastgoed in de gemeente Veere
Er is een initiatiefvoorstel ingediend in de gemeenteraad voor Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) in de dorpskernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. Door het college wordt aangegeven dat de kosten die in het voorstel vermeld staan te hoog zijn om als gemeente financieel gezond te blijven. Inmiddels zijn er door het college, in samenwerking met raadsleden, stappen gezet om een programma en beschikbare financiële middelen beter in balans te brengen. Het voorstel behaald geen meerderheid binnen de gemeenteraad. De fractie SGP/ChristenUnie stemt in met de zienswijze van het college en de fractie blijft graag meedenken over het programma om de MFA’s te realiseren.

Beleid tweede woningen gemeente Veere
Er wordt een raadsvoorstel gedaan om het beleid voor tweede woningen in de gemeente Veere vast te stellen. Dit gebeurt om de 4 jaar door de gemeenteraad. Doel van het beleid is het niet laten afnemen van de woningvoorraad voor huishoudens die permanent willen wonen in de gemeente Veere. Het voorstel wordt aangenomen in de gemeenteraad. Vanuit de fractie SGP/ChristenUnie wordt het college opgeroepen zo snel mogelijk goed te kijken naar de centrumgebieden.

« Terug