Raadsvergadering 26 september 2019

veerezaterdag 28 september 2019 11:30

In de raadsvergadering van 26 september 2019 passeren er diverse onderwerpen. Na het afscheid van een raadslid en het aanstellen van een nieuw raadslid wordt er gesproken over het bouwen van een zomerwoning in Domburg op een groenstrook die van de gemeente is gekocht. Onze fractie is het niet eens met de wijze waarop de aankoop van de groenstrook is gedaan. Ook zet de fractie vraagtekens bij de bouw van een nieuwe vakantiewoning in Domburg, omdat er vanuit dit dorp signalen komen dat er teveel toerisme in het dorp is.

Ondanks het feit dat onze fractie het niet eens is met hoe de zaken zijn gelopen wat de aankoop betreft, stemt de fractie wel voor omdat de aanvraag aan alle regelgeving voldoet. Aan het college wordt gevraagd om in de toekomst goed te kijken wat we als gemeente doen met de groenstroken en welke bestemming we die gaan geven.

Een ander agendapunt is het meerwerk van de herinrichting van de Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle. Als fractie zijn we van mening dat de meerkosten van tevoren niet begroot hadden kunnen worden en zijn we blij met het afgeleverde resultaat. Vanuit de gemeenteraad worden er nog ideeën geopperd om in de toekomst dit soort situaties te voorkomen.

Naast deze onderwerpen worden er nog twee raadsvoorstellen aangenomen. De eerste gaat over de uitkomst van een onderzoek naar de inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Veere. Het tweede voorstel betreft de gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuur van de gemeente Veere 2019.

« Terug