Verslag raadsvergadering 27 september 2018

veeredinsdag 09 oktober 2018 14:00

Er zijn deze avond diverse insprekers, waarvan 3 gaan over Domburg. De leefbaarheid is een punt van aandacht. Daar komt bij dat er zorgen zijn over de plannen die gemaakt worden in Domburg, met name rondom (ver)bouw van het Marie Tak-museum en diverse hotels. Er gaan geruchten dat er al afspraken zijn gemaakt. Insprekers zijn bang dat er zometeen een voorstel op tafel komt waar eigenlijk niet meer aan getornd mag worden. Tijdens de bespreking van het agendapunt wat ook over dit onderwerp gaat, wordt duidelijk dat er nog geen enkele afspraak is gemaakt, dat het proces nog steeds in de Informatiefase zit.

Een ander punt wat deze avond besproken is: Porthos. Er is veel onduidelijkheid over wat er nu gaat gebeuren en wie voor eventuele kosten verantwoordelijk is. In de media en in de Regionale commissie is het beeld ontstaan dat gemeente Veere degene is die de samenwerking heeft beeindigd. Wethouder Van Halderen spreekt dit tegen en wijst nogmaals op de opzeggingsbrief van gemeente Middelburg en gemeente Vlissingen. Hij geeft aan dat de 3 gemeenten nog wel met elkaar in gesprek zijn over de toekomst van Porthos. Elke gemeente gaat nu zelf opschrijven wat hun gewenste situatie is, daarna gaan ze met elkaar in gesprek om te zoeken naar de aanknopingspunten.
Ook stond deze avond de wijziging van de Winkeltijdenwet op de agenda. Dit leidde weer tot een uitgebreide discussie, die soms behoorlijk scherp werd gevoerd. Er zit veel herhaling in de argumenten die ook al zijn aangedragen tijdens bespreking van het werkprogramma. Opvallend was wel dat de PvdA/GroenLinks deze avond openheid gaf over haar daadwerkelijke standpunt: volledige zondagsopenstelling in alle kernen. Tijdens de hoofdelijke stemming hebben alle SGP-fractieleden een stemverklaring afgelegd, waaruit de worsteling blijkt bij de fractieleden. Met in het achterhoofd de wetenschap dat dit het meest haalbare was, maar met pijn in het hart, leidde de hoofdelijke stemming tot 9 stemmen tegen en 10 stemmen voor.

Na bespreking van dit punt, volgde ook nog een uitgebreide discussie over de terugblik en aanbevelingen voor toekomstige coalitie-onderhandelingen, waarbij afgesproken is dat de aanbevelingen worden meegenomen en in aanloop naar de verkiezingen in 2022 worden gebruikt om vooraf afspraken te maken.

« Terug