Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

 • Jeugd

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Alcoholmatigingsbeleid in Veere krijgt wat de SGP-ChristenUnie betreft vaste voet aan de grond. We zetten in op voorlichting op scholen en (sport-)verenigingen aan leerlingen en ouders. Daarnaast zijn intensivering van controle op drankverkoop, vaststelling van en strakke handhaving van openingstijden van de horeca belangrijke onderdelen van dit beleid. Projecten als ‘laat ze niet verzuipen’ dragen we een warm hart toe. We houden dus de vinger aan de pols als het gaat om alcoholgebruik. We zijn tegen feesten en partijen waar alcoholische drank de publiekstrekker is.

  Opvoedingsondersteuning voor ouders wordt geïntensiveerd. Samenwerken tussen burgerlijke gemeente, kerken en onderwijs is daarbij broodnodig.

  (Kerkelijke) verenigingen, scouting en sportverenigingen doen met inzet van vrijwilligers ontzettend veel voor onze jongeren. Dat moeten we koesteren.

  De jongerenwerkers en straathoekwerkers verrichten ontzettend goed werk voor onze jongeren. De inspanningen op dit gebied worden dus voortgezet. De jeugdraad blijft zelf op zoek naar enthousiaste jongeren die zich willen inzetten voor anderen. Wij blijven dit stimuleren.

  Ook in Veere leggen we natuurspeelplaatsen aan (ravotbosjes, boomhutten en praatkuilen).