Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

 • Kunst

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Initiatieven vanuit inwoners op het gebied van kunst willen we positief benaderen en stimuleren.

  Bij alle vormen van kunstuitingen geldt dat de Bijbel de norm moet zijn. Verder komen de gelden die besteed worden aan de uitvoering van de cultuurnota in eerste instantie ten goede aan de cultuurbeleving van mensen.

 • Kust, strand en duinen

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  De vastgestelde kustvisie is de basis voor bestaand en nieuw beleid. Uitbreiding van bestaande en eventuele nieuwe ontwikkelingen op het strand staan we alleen toe als het bijdraagt aan een versterking van de Veerse stranden. Strand moet strand blijven, dus geen grootschalige ontwikkelingen in de kustzone. We zijn geen voorstander van grote speeltuinen op het strand; het strand is een speeltuin.

  De kwaliteit moet hoog blijven, verbeteringen stimuleren we. Veere blijft zich maximaal inspannen om bovenaan te staan in de top 10 van landelijke stranden.

 • Kwaliteit

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  We gaan voor kwaliteit. Beleidsstukken moeten daarom helder geformuleerd zijn en regelgeving moet duidelijk gepubliceerd worden. We willen als vanzelfsprekendheid creëren dat we letten op vermindering van administratieve lastendruk voor ondernemers. Alleen waar nodig huren we externen.