Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

 • Landbouw

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  We willen landschappelijk ingepaste regenwateropslag ook op landbouwpercelen buiten het bouwblok toestaan. Dit geeft een zoetwatervoorziening, waaruit landbouwers kunnen beregenen met regenwater, zonder geweld te doen aan het open landschap.

  We zijn tegen uitruil van vruchtbare landbouwgrond voor natuurgebieden. De grens is bereikt.

 • Landschap

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Het bestemmingsplan buitengebied biedt veel mogelijkheden voor ontwikkeling. Vooral de vastgestelde nieuwe economische dragers zijn een succes. Bepaalde dragers moeten herzien worden. Er dienen bijvoorbeeld geen “appartementencomplexen” in blikken loodsen gerealiseerd te worden. We gaan tenslotte voor kwaliteit!

 • Landschap

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  We hebben in Veere een prachtige combinatie van kustzone, natuurgebied en kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Daar willen we een goed evenwicht in houden. Het beleven van de natuur is goed voor lichaam en geest. Deze beleving blijvend mogelijk maken vraagt om goed beheer van natuurgebieden. Voor onze eigen inwoners én onze bezoekers is het van cruciaal belang dat het landschap er divers uit blijft zien. De landbouw speelt daarin een belangrijke rol. De agrariërs zijn tenslotte de beste onderhoudsploeg van het buitengebied. Betrokkenheid bij de eigen omgeving mag nog meer groeien. Zowel particulieren als (agrarische) ondernemers mag gevraagd worden om de kwaliteit van het landschap in stand te houden. Oprukkende exoten worden geweerd. Ten aanzien van de wildstand moet een streekeigen evenwicht worden opgezocht. Overlast en schade moeten worden voorkomen.

  Verrommeling van (particuliere) terreinen pakken we aan. Aan illegale opslag moet een einde gemaakt worden.

  Uitgangspunt voor reclame-uitingen is de Reclameverordening. Die willen we ook handhaven.