Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

 • Onderwijs - Huisvesting

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Ten aanzien van de huisvesting van scholen is de kwaliteit van het onderwijs leidend en het schoolbestuur bepaalt dat. Dit betekent dat wat ons betreft er niet in iedere kern een school hoeft te blijven. Verschillende identiteiten maken gebruik van dezelfde voorzieningen. Bij nieuwbouw bouwen we zo mogelijk een MFA (multifunctionele accommodatie).

 • Onderwijs - Identiteit

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  We pleiten voor behoud van identiteit van de instelling. Andere activiteiten in het gebouw moeten dus aansluiten bij de identiteit van de hoofdgebruiker.

 • Ouderen

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  De levenswijsheid en vitaliteit van ouderen willen we als gemeente graag benutten, door hen actief te werven voor mantelzorg, het bevorderen van de leefbaarheid in kernen en de begeleiding van jongeren. Initiatieven voor ontmoeting tussen ouderen en jongeren (Oud en Jong) moeten we stimuleren, evenals (sport)verenigingen of stichtingen die zich actief inzetten voor de vitaliteit van onze ouderen.