Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

  • Riool en waterbeheer

    Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

    Bij wegreconstructies willen we het vervangen van gedateerde rioleringen standaard meenemen. Ook willen we waar nodig een klimaatadaptief ontwerp toepassen voor waterafvoer. Tijdelijk water op straat bij heftige buien zullen we moeten accepteren.

    Bij aanleg van bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken willen we stimuleren dat er opvangbekkens gemaakt worden voor opvang van regenwater. In het buitengebied moeten deze bekkens landschappelijk ingepast worden en ze moeten geschikt gemaakt worden voor bluswatervoorziening en grijswateropslag voor burgers en boeren.