Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

 • Toerisme

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Recreatie en toerisme zijn de pijlers van de Veerse economie. Velen pikken daar een graantje van mee. Ondernemers of burgers die ideeën aandragen verdienen onze steun.

  Als gemeente stimuleren we initiatieven van ondernemers om over zee een waterbus te laten varen langs de kustkernen, met daaraan gekoppeld een transferium.

  Voor minicampings gaan we nadere regels vaststellen. Het jaarrond gebruik maken van een chalet bij de boer moet kunnen en dat leggen we vast binnen regels. (Brand)veiligheid maakt daar uiteraard onderdeel vanuit.

  Camperplaatsen zijn een welkome aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor overnachting in onze gemeente. Particuliere initiatieven worden van harte ondersteund. We laten het over aan de markt, de gemeente schept de kaders.

  Als gemeente zijn we geen ontwikkelaar. Ook dit laten we graag over aan de markt. De regeling van het zogenaamde Domburgs zomerhuis houden we erin. In het kader van kwaliteit wordt gekeken of het aantal vierkante meters wel toereikend is als er bijvoorbeeld sprake is van alleen begane grond. De regeling Bed&Breakfast dient opnieuw bekeken te worden vanwege de druk op de leefomgeving.

  Hotels moeten de ruimte krijgen om in het kader van kwaliteitsverbetering uit te breiden. Komt een bestaande ondernemer met een goed plan, dan vindt hij/zij een gewillig oor. Als er sprake is van een kwalitatief hoogwaardig plan kijken we niet op een kamer. Kwaliteit staat voorop en daar zullen dan kostendragers voor nodig zijn.

  De westrand van de badplaats Domburg dient groen afgerond te worden, in combinatie met een eventuele uitbreiding van de golfbaan. Daar is echt een kwaliteitsslag nodig voor de camping en het bungalowpark. Aansluiting, middels een natuurlijke verbinding, met Domburg en de badstatus is daarbij aan te bevelen. Bebouwing zal ook in een natuurlijke omgeving moeten plaats vinden.

  Het personeel van de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) is getraind om zelf zaken op te lossen en af te handelen, bijvoorbeeld als het gaat om overlast op het strand.

  Evenementen zijn een welkome afwisseling, maar het verschilt per kern wat wenselijk is en welke regels er gesteld moeten worden. Voor heel de gemeente Veere stellen we: geen evenementen op zondag, ook niet de eindtijd van een evenement. Daarnaast kijken we per kern wat een aanvaardbaar maximum is van het aantal evenementen en maken we afspraken in de vergunning om (geluids-)overlast te beperken.

  Gastvrijheid van gemeente, ondernemers en eigen inwoners is ons Veerse visitekaartje. "Welkom in Veere" stralen we samen uit.

 • Toezicht en handhaving

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Om voldoende blauw op straat te hebben, zetten we in op actief werven van vrijwillige politieagenten. Daarnaast gaan we voor handhaving van de openbare orde. Hierom pleiten we voor meer boa's, die vanuit een vriendelijke maar duidelijke grondhouding zorgen voor een positief preventieve werking. Sancties zullen onontkoombaar zijn, maar het bevordert de leefbaarheid van onze inwoners.