Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

  • Wegen

    Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

    De bermen langs alle binnenwegen liggen er netjes bij en zijn verkeersveilig. Vanuit dit oogpunt pleiten we voor doorgroeiblokken in drukbereden bermen.

    De drukte van toeristisch verkeer willen we zoveel mogelijk buiten de kernen houden. Autoluw maken van kernen dient bevorderd te worden. De bestaande wegenstructuur moet hierbij zoveel mogelijk benut worden en waar nodig op- of afgewaardeerd.

    We geven voorrang aan de uitvoering van de knelpunten zoals opgenomen in het vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en het Wegencategoriseringsplan.