Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vindt de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma zoals zijn opgenomen in het volledige verkiezingsprogramma wat u ook kunt downloaden.

 • Zorg

  Laatst gewijzigd op: 01-12-2017

  Eigen kracht van de burgers blijven we stimuleren en jongeren moeten met de paplepel ingegeven worden dat vrijwilligerswerk ertoe doet. Je bent stoer als je in dat leger mee doet.

  In het kader van sociale cohesie gaan we mantelzorg ondersteunen, samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en kerkelijke denominaties positief proberen samen te brengen. Ook bundeling van krachten in de belangenbehartiging van mantelzorgers is van belang.

  Wijkteams blijven we ondersteunen. De zorg voor elkaar in de vertrouwde omgeving is één van de kernwaarden van de toekomst.

  Blijvende aandacht voor straathoekwerkers; zij helpen mee aan het leefbaar houden van de buurt.

  We voelen onze verantwoordelijkheid voor de statushouders. Voor hen moet zorg ook bereikbaar zijn. Zij wonen in onze kernen, waarbij bij plaatsing rekening zal worden gehouden met de (gezins-)situatie van de statushouder en de omgeving waar de statushouder komt te wonen.