Verkort verkiezingsprogramma 2018

Verkort programma

De Bijbel, het Woord van God, is tot welzijn van de hele samenleving.
Dit is het kader voor onze praktische politiek.

  1. De overheid dient het goede te zoeken voor de samenleving als collectief en voor de enkeling als individu. Kwaliteit staat hierbij voorop.
  2. Liefde tot de naaste vraagt een positieve houding ten opzichte van onze naaste. We blijven inzetten op goede zorg voor de kwetsbare burger.
  3. Bouwen naar behoefte is het uitgangspunt bij nieuwe planvorming.
  4. Een eenduidig parkeerbeleid is belangrijk voor de kuststrook.
  5. Fietsverkeer stimuleren we waarbij de veiligheid voorop staat.
  6. Drank maakt meer kapot dan je lief is, we zetten stevig in op alcoholmatigingsbeleid.
  7. Ondernemend Veere vindt een luisterend oor voor vernieuwing.
  8. Recreatie en toerisme verdienen blijvende steun voor nieuwe ideeën.
  9. We heffen geen belasting op het houden van huisdieren, hondenbelasting schaffen we af.
  10. Veere is voor haar bezoekers een schoon en gastvrij Veere. Afval ruimen we samen op.