Terugblik op de extra raadsvergadering over 28 februari 2024

nieuwsbannervrijdag 01 maart 2024 11:00

Op woensdagavond 28 februari 2024 was er een ingelaste raadsvergadering met slechts één agendapunt: de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hoe heeft CU-fractievoorzitter René Molenaar deze avond beleefd?

Op woensdagavond 28 februari 2024 was er een ingelaste raadsvergadering met slechts één agendapunt; de aankoop van een villa aan de Wilgenhoekweg 33 in Serooskerke voor de opvang van 30 alleenstaande minderjarige asielzoekers, voor een periode van maximaal 5 jaar. De villa moet later nog aangepast worden en op het terrein zullen woonunits komen. De raad heeft met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen dit voorstel aangenomen. De fractie van de ChristenUnie Veere heeft ook ingestemd.

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn kwetsbare kinderen, die tijdens de vlucht uit onveilige landen hun ouders en verdere familie zijn kwijtgeraakt en daardoor een ongewisse toekomst voor zich hebben. 

Wij hebben onze keuze om vóór dit voorstel te stemmen verantwoord door te wijzen naar het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 25, daarvan in het bijzonder vers 35 waarin Jezus zegt: ‘Want toen Ik honger had, gaven jullie Mij te eten, toen Ik dorst had, gaven jullie Mij te drinken, toen Ik een vreemdeling was namen jullie Mij in huis’. En het slot van dat hoofdstuk waar Jezus zegt: ‘Elke keer dat jullie iets deden voor de mensen die naast Mij staan, deed je dat voor Mij’. 

Wij hebben naar voren gebracht vanuit onze Christelijk-sociale grondbeginselen, dat we niet alleen leven voor onszelf, maar verantwoordelijk zijn voor onze medemens en de schepping 

Het besluitvormingsproces

Het was een bewogen raadsvergadering die tot ver in de kleine uurtje voortduurde. Het bleek dat het college er niet in geslaagd is voor dit besluit draagvlak en acceptatie te bereiken in Serooskerke.  Zo bracht een zevental insprekers uit Serooskerke klip en klaar naar voren dat het college de inbreng van het dorp niet serieus heeft meegewogen bij de keuzes die zijn gemaakt en dat ze op geen enkele manier zijn betrokken bij het opstellen van het voorliggende raadsvoorstel. Onze wethouder Bert Tuk heeft dit dossier in portefeuille en moest aan het einde van de avond dan ook erkennen dat er fouten zijn gemaakt in de participatie en communicatie en dat het college gaandeweg het proces het contact met de dorpsbewoners is verloren. Hij bood daarvoor namens het college excuses aan. Ook beloofde hij dat het college het proces gaat evalueren en dat het college op basis daarvan lering gaat trekken uit de gemaakte fouten. Daarnaast zegde hij toe dat het college alles in het werk gaat stellen om de relatie met Serooskerke te herstellen. 

Voor de oppositiepartijen PvdA/GL, CDA, DTV en D66 was dit echter niet genoeg. Zij ondersteunden de door de PvdA/GL ingediende motie van afkeuring tegen het voltallige college. Omdat alle coalitiepartijen SGP, VVD, HVV en CU de motie afwezen, werd deze motie verworpen met 8 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Ondanks dat de motie verworpen is, is dit wel een signaal dat het college ter harte moet nemen, hebben wij de volgende dag naar voren gebracht. 

Wethouder Tuk deelde als reactie op de motie namens het college mee dat zij grote prioriteit gaan geven aan het herstel van vertrouwen met Serooskerke. Om dat herstelproces niet te belasten met de schade van de afgelopen maanden deelde hij verder mee dat een andere wethouder dit dossier van hem zal overnemen.

René Molenaar, fractievoorzitter ChristenUnie Veere, mede namens Peter Kemp commissielid van de ChristenUnie Veere

« Terug

Reacties op 'Terugblik op de extra raadsvergadering over 28 februari 2024'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.