Van onze voorzitter - Een bijzonder moment; het afscheid van Ad Maris

Panorama Veere.jpgwoensdag 27 april 2022 09:11

Beste lezer,

Afgelopen dinsdag, 19 april 2022, hebben we in Vrouwenpolder een ledenvergadering gehouden. Hierbij waren René Molenaar, de fractievoorzitter en Peter Kemp, ons steunfractielid van de ChristenUnie Veere, Arjan Beekman en Willemien Treurniet (interim bestuursleden), Hans Wattel, ondergetekende Lydia Mennes, nieuwe bestuursvoorzitter, enkele leden, vele belangstellenden en natuurlijk niet te vergeten Ad Maris en zijn vrouw Ellen Maris aanwezig. Van Ad Maris hebben we op een informele en bijzondere wijze afscheid mogen nemen, waarvan hieronder een korte impressie.

René Molenaar heeft verslag gedaan van zijn frisse start bij de ChristenUnie Veere en in de Gemeenteraad Veere. Omdat de Gemeente Veere een roerige tijd achter de rug heeft, geeft René aan dat het belangrijk is dat men gaat samenwerken en verbinden om de rust weer te laten keren. Hij ziet het ook, samen met Peter Kemp, als zijn taak om hierin een verbindende rol te spelen. De eerste coalitievergaderingen hebben plaats gevonden met behulp van informateur de heer Jan te Veldhuis.  

Verder werd tijdens de vergadering de kascontrole door de leden goedgekeurd en hebben wij afscheid mogen nemen van Arjan Beekman en Willemien Treurniet als interim-bestuursleden van de ChristenUnie Veere. Wij willen hen ook nog via deze weg hartelijk danken voor hun inzet, naast het werk wat zij voor de ChristenUnie al doen in de provincie Zeeland. Lydia Mennes wordt als nieuwe bestuursvoorzitter benoemd.  

Afscheid Ad Maris 

Ad Maris bedankt alle mensen die aanwezig zijn en zegt zeer geroerd te zijn door de enorme opkomst. Deze bijzondere mensen te zien, die speciaal voor hem gekomen zijn, is voor hem de ultieme dank en bevestiging van het werk wat hij voor de fractie SGP-ChristenUnie gedaan heeft in de afgelopen jaren.  

Hij geeft in het kort weer wat afscheid nemen voor hem betekent, een stukje vechten, loslaten, acceptatie, berusten en uitzien naar het nieuwe wat hem, samen met Ellen, te wachten staat.  

Hans van Vliet  uit ’s Gravenpolder neemt namens het provinciale ChristenUnie Bestuur afscheid van Ad met een korte opsomming van alles wat Ad gedaan heeft voor de ChristenUnie en voorgaande christelijke partijen. Een bronzen beeldje van de ChristenUnie wordt als Teken van Erkenning aan Ad overhandigd. 

Daarna neemt Willemien Treurniet afscheid van Ad namens de ChristenUnie Veere. Een kort verslag van haar toespraak vindt u hieronder terug:  

Ad,

40 jaar geleden stelde je je kandidaat als raadslid voor de RPF in Mariekerke. Helaas ging de raadszetel, door een tekort van 36 stemmen, niet door.  

4 jaar later deed je een hernieuwde poging, nu met een lijstverbinding met de SGP. Maar helaas mocht ook dat niet baten. Omdat je overtuigd was dat jouw plek in de raad was, ging je door, al zoekend. Je sloot je aan bij vergaderingen van de SGP-fractie om je zo in te lezen / in te werken. 

In 1990 schoven de lijsten van de SGP en de RPF ineen, en ja, je kwam in de raad van Mariekerke. Een raad met 11 zetels.  

Daarna volgden de herindelingen in 1997. De RPF ging samen met het GPV de verkiezingen in en tot jouw verrassing behaalde deze samenwerking een zetel in de Veerse raad. Een raad met 19 zetels. De samenwerking met de SGP werd even in de kast gezet.  

In 2000 gingen de RPF en het GPV op in de ChristenUnie. En jij ging gewoon door met je raadswerk, alleen, soms wellicht ook eenzaam, maar volhardend. 

Vanaf 2006 werd er weer intensief samengewerkt met de SGP. Een samenwerking waar jij van genoot en waar jij je plek in de fractie prima kon vinden. Daarbij mag niet onvermeld blijven dat jij de laatste periode zelfs als enige ChristenUnie-er fractievoorzitter was in de SGP-ChristenUnie fractie. Een taak die jij op jouw manier vorm gaf. Als voorzitter opende je een fractievergadering met het lezen van een stuk uit de bijbel, na het lezen van een vers uit Spreuken gaf jij op jouw wijze uitleg of deelde je een opmerking. We danken de SGP voor jarenlange plezierige samenwerking. We hopen en verwachten dat we deze samenwerking op een iets andere manier zullen blijven vorm geven. 

Ad, het bestuur van de ChristenUnie afdeling Veere is jou veel dank verschuldigd. Dank voor jouw trouwe inzet.  

Daarna biedt Willemien namens de ChristenUnie Veere een mooi cadeau aan.  

De avond verliep verder op informele wijze en wij zijn dankbaar dat het een warme en bijzondere bijeenkomst was voor Ad Maris. Het ga jou en Ellen goed Ad, bedankt voor alles en Gods overweldigende zegen toegebeden!

Een hartelijke groet, mede namens alle ChristenUnie leden,

Lydia Mennes (voorzitter van onze beweging in Veere) 

« Terug

Reacties op 'Van onze voorzitter - Een bijzonder moment; het afscheid van Ad Maris'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.