Ondertussen bij wethouder Bert Tuk

maandag 02 oktober 2023 18:16

ChristenUnie-wethouder Bert Tuk geeft een update van zijn werkzaamheden en wat er speelt binnen het college.

Het werk van een wethouder is nooit saai;
Inmiddels is onze collega wethouder Marcel helaas gestopt, en hebben we zijn portefeuille verdeeld onder elkaar, de overige drie wethouders.
De Oekraïners in onze gemeente zijn inmiddels geherhuisvest. Nadat we best wel wat emotionele omwonenden hebben ontmoet en gesproken tijdens de informatieavonden waarin we aankondigden dat er een locatie voor Oekraïners in hun woonplaats kwam, zijn de geluiden nu erg positief. De Oekraïners proberen zich echt aan te passen aan de Nederlandse cultuur, en velen werken inmiddels ook.
We hebben ook nog de opgaaf om maximaal vijftig minderjarige asielzoekers op te vangen. Dat zal meer ophef geven, vermoeden we - ook al doen we er alles aan om iedereen goed te informeren en deze jongeren, die ook gewoon naar school moeten, structuur mee te geven.
We hebben enkele weken terug veel vertegenwoordigers van kerken in het gemeentehuis gehad om te spreken over de toekomst van hun kerken. Zo ontstaat er een toekomstvisie op de kerkelijke gebouwen in onze gemeente. Dit gaan we vastleggen in een Kerkenvisie en deze zal regelmatig geactualiseerd gaan worden.
We leggen de laatste hand aan de Preventievisie, waarbij we alle Veerenaren stimuleren om zo mogelijk nog gezonder te gaan leven. Veel Zeeuwen hebben meegedaan aan het Burgerberaad, waaruit ook ideeën zijn ontstaan om de druk op de zorg te verlagen. Dat moet ook, want er dreigt een zorgkloof; te veel vraag naar zorg, maar te weinig medewerkers om zorg te verlenen.
Iets heel anders: de gemeenteraad heeft ingestemd met extra budget om op basis van de oorspronkelijke beelden van het Stadhuis van Veere nieuwe beelden te maken en deze worden nu gemaakt door de beeldhouwer/kunstenaar. We hopen dat deze in het voorjaar van 2025 weer op het stadhuis staan!
Kortom, er gebeurt van alles in onze gemeente en als wethouder ben je daar op een leuke manier druk mee!
Bert Tuk

« Terug

Reacties op 'Ondertussen bij wethouder Bert Tuk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.