De eerste maanden als wethouder

wethouder-bert-tuk-klein.jpgmaandag 06 maart 2023 19:45

Onze ChristenUnie-wethouder Bert Tuk is nu een aantal maanden wethouder. Wat doet een wethouder precies en hoe is de eerste periode bevallen?

Allereerst ben ik blij en dankbaar dat ik hier in de mooie gemeente Veere mag werken als wethouder. Eerder kwam ik hier al vaker als zomergast, maar ook als ondernemer. Veere is misschien wel de mooiste gemeente van Nederland en daarom is het niet zo vreemd dat er zoveel mensen op bezoek komen voor een dag of als vakantie.

We hebben een heel leuk team van collega-wethouders en Frederiek Schouwenaar als kersverse burgemeester, die er enorm veel zin in heeft. We hebben met Wilma Atsma ook een uitstekend waarnemend gemeentesecretaris. Daarnaast hebben we een fris managementteam waar we echt de samenwerking mee zoeken en ook steeds beter vinden.

Nadat ik gestart was kon ik gelijk aan de slag met het vinden van extra budget voor Museum Domburg en uiteindelijk een erfpachtconstructie voor de ondergrond krijgen. Inmiddels worden de plannen voor nieuwbouw op de huidige locatie van het museum concreet.

Werkbezoek Tuk

Verder is het sociaal domein heel complex en ook ingewikkeld ingericht in Zeeland. Ik begrijp nu dat veel collega-wethouders vaak maar een deel van het sociaal domein hebben, waarbij de portefeuille dus verdeeld is over meerdere wethouders. Ik ben die complexiteit nog aan het doorgronden en ondertussen komen er vraagstukken op je af zoals de decentralisatie van Beschermd Wonen en de fusie van Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) met het sociale loket in Middelburg. Dit komt deels ook vanwege de gewijzigde aanpak van Vlissingen die door middel van wijkteams wil gaan opereren.

We hebben, samen met mijn ambtenaar Onderwijs die net voor mij is gestart in Veere, inmiddels alle basisscholen bezocht in Veere. Goed om al die scholen gezien te hebben, ook in verband met mogelijke renovatie en nieuwbouw, maar ook om de verschillende directeuren vol passie over ‘hun’ school (of scholen) te horen. Binnenkort gaan we het Voortgezet Onderwijs bezoeken, deze liggen wel niet in onze gemeente, maar zijn wel van belang voor onze jeugd.

Momenteel zijn we druk met de uitvoering van het (energie)armoedebeleid, om onze inwoners die wat extra (financiële) hulp nodig hebben, deze zo laagdrempelig mogelijk te helpen.

En waar we ook druk mee bezig zijn is het (opnieuw) huisvesten van vluchtelingen. Dit zijn de mensen uit Oekraïne die al bij ons wonen en een andere plek nodig hebben, maar ook minderjarige statushouders en de minderjarige asielzoekers, waar we in Zeeuws verband afspraken over hebben gemaakt hoe we deze opgave eerlijk verdelen over de gemeenten.

Kortom uitdagingen genoeg!

Met vriendelijke groet,

Bert Tuk
Wethouder gemeente Veere

« Terug

Reacties op 'De eerste maanden als wethouder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.