Een jaar als zelfstandige fractie

renémolenaar_verkiezingenvrijdag 10 maart 2023 18:39

Bijna een jaar is de ChristenUnie als zelfstandige fractie onderdeel van de gemeenteraad van Veere. Hoe werkt het raadswerk en welke keuzes worden er gemaakt bij de besluiten? René Molenaar (fractievoorzitter) en Peter Kemp (commissielid) vertellen.

De ChristenUnie-fractie maakt sinds april 2022 als zelfstandige fractie deel uit van de gemeenteraad van Veere. René Molenaar vertegenwoordigt de CU in de raad. In principe zijn we een eenmansfractie, maar tijdens de commissievergaderingen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) die telkens aan de raadsvergaderingen voorafgaan, is Peter Kemp aanwezig als commissielid. Dan opereren we als tweemansfractie. 

Een keer per maand vergadert de fractie. Deze vergaderingen doen we in principe met zes mensen. Naast René en Peter schuiven Hans Wattel (bestuur), Lars Jacobusse (steunfractielid en Statenlid) en Rick Stoorvogel (lid) aan. Het gesprek in de fractie voeren we steeds met elkaar. We praten over hoe we de specifieke punten van de ChristenUnie kunnen laten doorklinken in onze bijdragen. Daarnaast bekijken we hoe we de besluitvorming zodanig kunnen beïnvloeden dat de boodschap van de ChristenUnie recht gedaan wordt. Dat is niet eenvoudig, maar we inspireren elkaar op dit belangrijke punt. 
Rick heeft sinds 1 januari een aanstelling als fractieondersteuner. Daar zijn we ontzettend blij mee. Rick regelt de logistiek van de fractie qua afspraken, website en nieuwsbrief. Elders in deze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.

De CU maakt deel uit van de coalitie SGP, HVV en VVD. We leveren een fulltime wethouder. Onze wethouder Bert Tuk stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. 
De eerste maanden na de verkiezingen waren we erg op zoek naar onze positie in de raad. Begrijpelijkerwijze heerste er bij de partijen die vóór de verkiezingen de coalitie vormden (PvdA/GL, CDA en DTV) en nu de oppositie, teleurstelling. De eerste maanden was de onderlinge sfeer in de raad tussen oppositie- en coalitiepartijen nog aan de zure kant. Naarmate het jaar vorderende, werd de sfeer beter. Het blijft nog wel een zoektocht om de raad als geheel te verbinden aan wat nodig is voor onze gemeente. 

De partijen SGP, HVV en VVD worden door de buitenwacht vaak neergezet als rechts. Men ziet de ChristenUnie meer als middenpartij en op het sociale domein en het milieu zelfs als progressief. We denken dat die typering klopt. Wij hebben daarom een verantwoordelijkheid binnen de coalitie met onze christelijk-sociale uitgangspunten het beleid een goede wending te geven.

Zo hebben wij op het gebied van huisvesting stevig ingezet op de bouw van meer sociale woningen en betaalbare woningen. In de grondbelasting hebben we naar voren gebracht dat het grondbeleid niet alleen geld gedreven moet zijn, maar vooral maatschappelijk gedreven. Met andere woorden: het verwerven van grond om woningen op te bouwen mag de gemeente geld kosten in plaats dat het geld oplevert. 
Ook hebben we het college herhaaldelijk aangespoord om het ambitieuze woningbouwprogramma ook daadwerkelijk binnen de gestelde termijn van vier jaar uit te voeren. We zullen daar bovenop zitten.

Bij de discussie in de kadernota hebben wij de discussie op gang gebracht om het geld waarvoor de raad nog een besteding kon aandragen, in te zetten op het verduurzamen van sociale huurwoningen. Daardoor hebben de mensen met een smalle beurs een klein voordeeltje in hun portemonnee. 

Al met al is deze raad en het college goed uit de startblokken gekomen. In de tweede helft van 2022 heeft onze fractie samen met alle andere fractievoorzitters deel uitgemaakt van de vertrouwenscommissie die als opdracht had een nieuwe burgemeester voor Veere te zoeken. Het was een verbindend, mooi en eervol traject. 
Eind januari is mevrouw Frederiek Schouwenaar geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Veere.  

We blijven met elkaar op zoek naar wat goed is voor Veere. We laten ons daarbij steeds inspireren door het Evangelie en het voorbeeld van Jezus. 

Namens de fractie, René en Peter

« Terug

Reacties op 'Een jaar als zelfstandige fractie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.