Wat wil de ChristenUnie met parkeren langs de kust?

Parkeren.jpgzondag 20 februari 2022 13:08

Terecht maken veel mensen zich druk over het huidige parkeerbeleid langs de kust. Parkeren is daar voor eigen inwoners niet erg toegankelijk, wat de ChristenUnie betreft. Op de volgende punten doen we voorstellen:

  • Alleen in Zoutelande, Domburg en Veere blijft het betaald parkeren op de kustparkeerplaatsen van kracht.
  • In Zoutelande, Domburg en Veere krijgen inwoners twee gratis ontheffingen op kenteken en één gratis ontheffing waarvoor met een zeer laagdrempelige en gebruiksvriendelijke app het kenteken kan worden ingevoerd per dag (om gasten te kunnen ontvangen).
  • Badgasten die in de bebouwde kom van Zoutelande, Domburg en Veere willen parkeren, betalen 1,5 keer de prijs die op de kustparkeerplaatsen geldt.
  • Bij nieuwbouw en herstructurering gaan we in Veere parkeren zo veel mogelijk centraal aan de rand van de wijk organiseren.
  • In Veere wenden we parkeergeld zoveel mogelijk aan om de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid te bevorderen. Hierbij hebben investeringen in duurzame mobiliteit (lopen, fietsen, OV, elektrisch strandvervoer) prioriteit.
  • Zoveel mogelijk parkeerplaatsen in Veere moeten een mogelijkheid krijgen voor het laden van elektrische auto’s.
  • Inwoners krijgen de mogelijkheid de eigen auto op te laden via een kabel over de stoep mits voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen (voorkomen van valgevaar passanten).
  • Parkeerterreinen nemen nu onnodig kostbare ruimte in en dragen niet bij aan een leefbare woonomgeving. Buiten de toeristenseizoenen zijn het bovendien lelijke versteende gebieden. Wij willen af van deze verharding en kiezen of voor halfverharding of voor het toepassen van doorgroeitegels. Daardoor houden parkeerterreinen een groene uitstraling en kan regenwater zijn weg vinden naar het grondwater.
  • Bij nieuwbouw moet parkeren daarom zoveel mogelijk op eigen terrein en waar mogelijk inpandig.
  • Bestaande parkeerterreinen worden waar dit ruimtelijk inpasbaar is voorzien van daken met zonnepanelen om zo bij te dragen aan de klimaatopgave.

« Terug

Reacties op 'Wat wil de ChristenUnie met parkeren langs de kust?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2022

november

mei

april

maart

februari